ReFOLDit
Loading...

`

Ogłoszenia przetragowe

24.10.2019
Materiały informacyjne, spójne z istniejącymi
12.08.2019
Sprzęt i wyposażenie laboratoryjne
12.08.2019
Wyposażenie i materiały laboratoryjne
12.08.2019
Elementy sprzętu laboratoryjnego
13.01.2019
Opracowanie i dostawa oprogramowania sterującego urządzeniem do realizacji procesów i procedur mikroprzepływowych
02.01.2019
Usługa w zakresie obsługi projektu
03.12.2018
Usługa w zakresie wynajmu powierzchni
01.12.2018
Oszacowanie wykonalności oraz opracowanie harmonogramu tworzenia oprogramowania
08.03.2018
Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2018 na: dostawę urządzenia laboratoryjnego służącego do dawkowania odczynników z płytki wielodołkowej
15.12.2017
Dostawa sprzętu komputerowego i elektornicznego
15.12.2017
Dostawa podzespołów elektornicznych
15.12.2017
Dostawa podzespołów elektornicznych

REFOLDIT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pt: "ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej" Celem projektu jest Rozwinięcie działalności biznesowej Spółki w oparciu o innowacyjny produkt oraz model biznesowy przygotowany w ramach podziałania 1.1.2POPW.
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wprowadzenie na rynek 1 innowacji produktowej: wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowoczesnych urządzeń do automatyzacji procesów tworzenia nowoczesnych leków opartych na białkach. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to:

» zatrudnienie w pierwszym, 12 miesięcznym okresie liczącego od 3-4 os. eksperckiego zespołu pracującego nad rozwojem innowacyjnego produktu,
» wdrożenie na rynku 1 innowacyjnego produktu (innowacji produktowej) poprzez proces testowania rynkowego i rozwoju produktu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.

Wartość projektu to 1 109 791,40 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 799 999,97 PLN


Kontakt

Adres
ReFOLDit Sp. z o.o.
Frezerów 3
20-209 Lublin
Telefon
+48 515 374 452