ReFOLDit
Loading...

ReFOLDit

LET YOUR RESEARCH FLOW
ReFOLDit powstało dzięki wieloletniej pracy doświadczonego zespołu badawczego działającego
w obszarach fizykochemii, biologii molekularnej
oraz mikrofluidyki.
Naszym podstawowym celem jest dążenie
do uzyskania jak najlepszej jakości badań
oraz rozwoju zarówno dotychczas znanych,
jak i zupełnie nowych metod.

Karol Sowiński
Chief Executive Officer

Monika Dźwierzyńska
Chief Science Officer

Radosław Szlązak
Chief Research Officer

SYNTEZA NANOCZĄSTEK

Wykorzystanie potencjału nanotechnologii nie jest już domeną przyszłości, lecz teraźniejszością. Dokładamy ciągłych starań w przenoszeniu konwencjonalnych metod, aby umożliwić kontrolowaną syntezę nanocząstek. Zastosowanie układów mikroprzepływowych nie tylko pozwala na oszczędność czasu i odczynników, ale przede wszystkim umożliwia precyzyjne dobranie warunków reakcji w celu uzyskania nanocząstek o pożądanych właściwościach.

Wytworzone w ten sposób nanoobiekty z powodzeniem można stosować do analiz fizykochemicznych, jako dodatek do kosmetyków, środek dezynfekujący, powłokę ochronną czy nośnik kompleksów molekularnych w organizmie.

TECHNOLOGIA MIKROPRZEPŁYWOWA

Potencjał technologii mikroprzepływowej oferuje niezrównane możliwości intensyfikowania metod zarówno analitycznych czy diagnostycznych jak i badawczych rozwoju leków oraz ich testowania. ReFOLDit od początku swojej działalności pracuje nad integracją najnowszych osiągnięć machine learning i technologii mikroprzepływowej. Naszym celem jest efektywne wdrożenie nowych metod w istniejące środowiska badawcze – zarówno podstawowe jak i badawczo-rozwojowe.

BIOLOGIA MOLEKULARNA

Nowoczesne laboratorium oraz doświadczenie jego pracowników pozwalają nam oferować usługi m.in. związane z ekspresją białek toksycznych, membranowych czy opracowaniem procedur renaturacji białek. Ponadto, prowadzimy powszechne analizy mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody, żywności i pasz, środków do dezynfekcji oraz produktów biobójczych. A state of the art laboratory and the experience of our staff provide high quality services in fields such as protein expression of toxic and membrane proteins including development of protein refolding protocols.

ReFOLDit to nowe możliwości

Miniaturyzacja

Automatyzacja

Transfer wiedzy

Mikroprzepływy

Biologia molekularna

Nanocząstki

REFOLDIT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pt: "ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej" Celem projektu jest Rozwinięcie działalności biznesowej Spółki w oparciu o innowacyjny produkt oraz model biznesowy przygotowany w ramach podziałania 1.1.2POPW.
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wprowadzenie na rynek 1 innowacji produktowej: wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowoczesnych urządzeń do automatyzacji procesów tworzenia nowoczesnych leków opartych na białkach. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to:

» zatrudnienie w pierwszym, 12 miesięcznym okresie liczącego od 3-4 os. eksperckiego zespołu pracującego nad rozwojem innowacyjnego produktu,
» wdrożenie na rynku 1 innowacyjnego produktu (innowacji produktowej) poprzez proces testowania rynkowego i rozwoju produktu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów.

Wartość projektu to 1 109 791,40 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 799 999,97 PLN


Kontakt

Adres
ReFOLDit Sp. z o.o.
Frezerów 3
20-209 Lublin
Telefon
+48 515 374 452